Adli Bilişim İhtisas Dairesi kuruldu

ANKARA (AA) – Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) Adli Tıp Kurumu bünyesinde “Adli Bilişim İhtisas Dairesi” kuruldu.

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yer alan KHK’ya göre, Adli Tıp Kurumu’nun 6 olan ihtisas daire sayısı 7’ye yükseldi. KHK ile Adli Tıp Kurumu bünyesinde “Adli Bilişim İhtisas Dairesi” kuruldu.

Adli Bilişim İhtisas Dairesi, mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından talep edilen bilişim ile ilgili konularda gerekli incelemeleri yapacak.

Söz konusu daire, veri toplama, işleme, depolama veya aktarma işlevi gören bilişim sistemleri ile her türlü sayısal ve elektronik materyal üzerinde inceleme, araştırma ve analizleri yaparak sonuçları bir raporla tespit edecek.

Öte yandan KHK ile Adli Tıp Kurumu merkez teşkilatına 171, taşra teşkilatına ise 121 olmak üzere 292 kadro ihdas edildi.