Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü Nedir? İş İmkanları Nelerdir?

Adli bilişim mühendisliği hem ülkemizde hem de yurtdışında önü açık ve geleceği parlak bir bölüm olarak görülmektedir. 

Teknolojinin ve internetin her gün daha gelişmesi insanlara sadece günlük yaşamda değil bir çok alanda yardımcı oluyor. Diğer taraftan internetin her gün daha fazla kişi tarafından kullanılmaya başlanması bu alanı saldırganlar için bir cazibe merkezi haline getiriyor. İnternet üzerinden işlenen suçların sayısı her geçen yıl artıyor. Bu noktada ise devreye adli bilişim mühendisliği giriyor. Bilişim suçları konusunda yetiştirilmiş olan kişiler internetten işlenen suçların önlenmesinde ve saldırganların bulunmasında çalışacak. Bu alanda eğitim alan öğrenciler hem donanım hem de yazılım olarak siber savunma konularında yetkin birer kişi olacak. Bununla beraber hem bilgisayar hem de yazılım mühendisliği alanlarında iş bulabilecekler. Bunların yanısıra mahkemelerde siber suçların görüldüğü davalarda bu alanda uzman kişilere başvuruyor. Bu uzman kişiler genel olarak yazılım mühendisleri ancak yazılım mühendisleri bu konuda yetersiz kalıyor çünkü bu konuda belirli bir alana yoğunlaşmak gerekiyor. Adli bilişim mühendisliği öğrencileri parmak izi, iris, avuç izi gibi biyometrik sistemlerden anlayan ve bunlarla ilgili çalışmalar yapmış kişiler olarak yetişiyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de adli bilişim mühendisliği bölümünün öğrenciler tarafından sıkça tercih edilen popüler bir bölüm olması beklenmektedir.

Adli Bilişim Mühendisliği İş İmkanları

Adli bilişim mühendisliği hem ülkemizde hem de yurtdışında önü açık bir bölüm olarak görülmektedir. Bunun en büyük nedeni ise özellikle ülkemizde henüz yeni bir meslek grubu olması. Bundan yıllar sonrada teknolojiyi ve interneti kullanmaya devam edeceğimizi düşünecek olursak bu alanda yetişmiş uzmanlara her zaman ihtiyaç olacağını görebilmek mümkündür. Adli bilişim mühendisliği bölümü öğrencileri kendilerini yazılım alanlarında geliştirdiklerinde çok çeşitli yazılım alanlarında da rahat bir şekilde iş bulabilir. Günümüzde özellikle devletler siber suçlarla mücadele birimleri kurmaktadır bu yüzden bölümden mezun olan öğrencilerin sadece özel kuruluşlarda değil kamu kurum ve kuruluşlarında rahat bir şekilde kariyer yapabilirler. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve bütün bakanlıklar, il müdürlükleri, belediyeler siber suçlarla mücadele birimlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu birimlere siber güvenlik konusunda kendini geliştirmiş kişiler alınmaktadır. Yeni kurulan bu bölümün ilk mezunları şüphesiz ki bir ayrıcalık sahibi olacaktır. Giderek artan internet kullanımı ve siber suçlar bu alanı geleceğin meslek grupları arasına sokmaktadır. Buradan mezun olan öğrenciler hem yazılım hem de donanım alanında bilgi birikimine sahip birer mühendis olarak yetişecektir.

Adli Bilişim Mühendisliği Eğitimi

Adli bilişim mühendisliği bölümü öğrencileri genel olarak eğitimlerinin ilk ve ikinci yıllarında meslek dersleri almaktadır. Öğrenciler bilgisayar bilimlerine giriş, yazılım mühendisliğinin temelleri, algoritma ve programlara, ayrık yapılar, nesne tabanlı programlama, veri yapıları, programlama dilleri, mantık devreleri ve mikroişlemci programlama gibi dersleri alacaktır. Öğrenciler sonraki iki yılda bu temellerin üzerine alanlarına yoğunlaşacakları dersler alacaktır. Son iki yılda c programlama dilinde özel konular, veri tabanı yönetim sistemler, sayısal adli bilimlere giriş, donanımsal adli bilimler, ağ güvenliği, ileri dil konseptleri, sayısal yöntemler, yazlım mühendisliği, kötü amaçlı yazılım ve daha bir çok üst düzey yazılım ve donanım dersleri alacaklardır. Tüm bu bilgisayar merkezli derslerin yanı sıra siber hukuk ve profesyonellik ve etik gibi sözel derslerde yer almaktadır. Öğrenciler bu bölüme MF4 puanları ile giriş yapabilecek. Ancak meslek lisesi mezunu olan öğrencilerine ayrı bir değerlendirme yapılıyor. Kısacası hem meslek lisesi mezunu hem de normal lise mezunu MF4’ten giriş yapabilecek ancak bu öğrenciler kendi aralarında da bir sıralamaya tabii tutulacak.