Cumhuriyet – CD’lerdeki tarih ve saatle oynanmış

Poyrazköy Davası’nın en önemli delilleri arasındaki “Kafes Eylem Planı”nın bulunduğu 3 numaralı DVD ve 1 numaralı CD üzerinde yapılan yeni bilirkişi incelemesinde, dosyaların tarih ve saatleriyle oynandığına, manipüle edildiğine ve delil bütünlüğünün sağlanamadığına dikkat çekildi.

“Kafes eylem planı”, “Amirallere suikast”, “Gölcük’te ele geçirilen belgeler” ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Çağdaş Eğitim Vakfı yöneticileri hakkındaki iddialara ilişkin dosyaların birleştiği 86 tutuksuz sanığın yargılandığı Poyrazköy davasında, Levent Bektaş’ın avukatı Hüseyin Ersöz’ün talebi üzerine dosyadaki 3 numaralı DVD ve 1 numaralı CD üzerinde inceleme yapan Adli Bilişim Mühendisi Tuncay Beşikçi 13 sayfalık bilirkişi raporunu mahkemeye sundu.

Raporda, delillere el konulan 22 Nisan 2009 tarihinde olay yeri eki-bi tarafından kanıtların birer kopyasının alınıp bu kopyanın şüpheliye verilmediği ve tutanak tutulmadığı belirtildi. Bu işlem yapılmadığı için delillerin güvenilirliğini yitirdiği ve delil bütünlüğü sağlanamadığı vurgulandı. Mahkemenin delilleri kabul etmemesi gerektiği belirtilen raporda, 4 Mayıs 2009 tarihinde imajı alınan DVD’de bulunan Kafes Eylem Planı dosyaları, bu tarihten 1 hafta önce 27 Nisan 2009 tarihinde Savcı Ercan Şafak tarafından yapılan sorguda şüphelilerden Eren Günay’a sorulduğu ifade edildi. Raporda şu tespitler yapıldı: “İmajlara yönelik HASH değerleri hesaplanamadığı için delillerin güvenilirliğine dair kesin olarak bir ifade kullanılamaz. CD ve DVD’lerde bulunan suç unsuru içeren dosyaların tarih ve saatleriyle oynanmış olduğu ve manipüle edildiği, suç unsuru içeren dosyaların emniyette inceleme altında olduğu 24 Nisan 2009 ve 9 Mayıs 2009 tarihleri arasındaki süre içerisinde bilgisayar sistem tarihinin geri alınması sureti ile 1 nolu CD ve 3 nolu DVD’ye eklendiğine dair ciddi şüpheler oluştuğu, son derece şüpheli olan ve manipülasyona uğramış dijital materyallerin mahkemelerce delil olarak kabul edilemeyeceği ve yargılama aşamasının varsa diğer deliller üzerinden devam etmesi gerektiği kanaatine varılarak uzman mütalaası hazırlanmıştır.” Raporda, dava boyunca emniyet ve TUBİTAK’ın yazdığı raporlar da eleştirilerek davanın gidişatını direkt olarak etkileyebilecek çok önemli bilgilerin raporlara yansıtılmadığı, rapor içinde doğru olmayan ifadelerin kullanıldığı vurgulandı.