Odatv kumpasında FETÖ’cü savcı ve hakimlerin rolü: Soner Yalçın’ın tarihi konuşması

Fetullahçı Terör Örgütü adına hareket ettikleri belirtilen hakim ve savcılar meslekten atılmıştı. HSK’nın verdiği ilan, Odatv, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve sivili toplum kuruluşlarına yönelik FETÖ kumpasında savcı ve hakimlerin nasıl rol aldığını ortaya koydu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği, geçtiğimiz hafta sonu verdiği ilanla geçmişte meslekten ihraç edilen bazı hakim ve savcılar hakkındaki HSK kararlarını yayımladı.

Savcı Fikret Seçen, hakim Davut Bedir, hakim Mehmet Karababa, hakim Murat Üründü, hakim Hadi Çağdır, hakim Nurullah Çınar, savcı Bilal Bayraktar, hakim Sedat Sami Haşıloğlu, savcı Hüseyin Ayar’ın isimlerinin yer aldığı kararda kamuoyunda “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Çağdaş Eğitim Vakfı Soruşturması”, “Poyrazköy Soruşturması”, “Amirallere Suikast Soruşturması”, “Kafes Operasyonu Eylem Planı Soruşturması”, “2. Poyrazköy Soruşturması” ile “2. Amirallere Suikast Soruşturması” adlarıyla anılan soruşturmalarda gerçekleştirilen hukuksuz işlemler bir bir sıralandı.

Söz konusu hakim ve savcıların Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde amiral, subay, astsubay ve işçi olarak görev yapan müştekiler ile sivil toplum kuruluşu yöneticisi ve üyesi olan müştekilere yönelik hazırlanan kumpasın hayata geçirilmesi için FETÖ/PDY terör örgütüne mensup kolluk görevlileri ve kişiler ile fikir ve eylem birliği içerisinde oldukları belirtildi.

Planlı ve sistematik şekilde yürütülen bir organizasyonun parçası olarak mesleğin şeref ve onurunu bozan, mesleğe olan genel saygı ve güveni gideren nitelikte eylemlerde bulunduğu belirtilen kararda soruşturma ve davalarda yaşanan usulsüzlükler tek tek anlatıldı.

Bunlardan biri “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) Soruşturması” idi.

İşte bu iki sivil toplum örgütüne kurulan kumpas HSK’nın ilanına göre şöyle gerçekleşti:

– Davanın soruşturma ve/veya kovuşturma evresinde görev alan Fikret Seçen, Resul Çakır, Mehmet Karababa, Sedat Sami Haşıloğlu, Davut Bedir, Murat Üründü’nün;

– Müteveffa Prof. Dr. Türkan SAYLAN, müşteki/mağdurlar Halime Filiz MERİÇLİ, Mustafa Namık Kemal BOYA, Fatma Nur GERÇEL, Ayşe YÜKSEL, Ömer Sadun OKYALTIRIK, Hamdi Gökhan ECEVİT, Gülseven YAŞER, Aydın ORTABAŞI hakkında dava dosyasının soruşturma ve/veya kovuşturma evrelerinde;

SAHTE İHBAR MEKTUPLARI VE DELİLLER

– Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Çağdaş Eğitim Vakfı mensupları ile tüzel kişiliklerine karşı üst akıl tarafından ortak bir merkezde hazırlanan kumpasın hayata geçirilmesi için kendileri ile aynı illegal yapıya mensup kolluk görevleri ile birlikte hareket etmek suretiyle sistematik şekilde sahte ihbar mektupları ve dijital verilere müdahale ederek sahte deliller üretmek suretiyle hukuka aykırı iş ve işlemler yaptıkları, kişilerin özel hayatına müdahale ettikleri ve özgürlüklerini kısıtladıkları, adil yargılanma haklarına müdahale ettikleri,

İNCELEMEDEN İŞBİRLİKÇİ HAKİMLERE

1) Fikret SEÇEN’in;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2009/827 soruşturma sırasına kayden yürüttükleri soruşturmada;

a) Emniyet teşkilatı içinde bulunan çetenin hazırladığı kumpasın bir parçası olarak yaptığı telefon dinleme/uzatma taleplerini hiç incelemeden işbirlikçi hâkimlere göndererek anılan taleplerin kabulünü sağladıkları,

b-aa) Kolluk fezlekesine veya isimsiz ihbarlara istinaden hukuka aykırı bir şekilde arama el koyma kararı verilmesi talep ederek alınan kararlar doğrultusunda çok sayıda adreste arama, el koyma işlemlerinin yapılmasını sağladıkları,

CEP TELEFONLARINA HAKSIZ EL KOYMA

bb) Haklarında arama ve el koyma kararı verilen şüphelilere ait cep telefonlarına ve sim kartlarına haksız şekilde el koydukları gibi 2009 yılından bu yana cep telefonlarını iade etmemek suretiyle şüphelilerin zarara uğramasına neden oldukları,

YALAN HABERLER YAPTIRDILAR

c-aa) Soruşturma dosyasından sızdırdıkları bilgiler nedeniyle başta Zaman gazetesi olmak üzere bazı basın ve yayın organlarında müşteki ile ÇYDD aleyhinde asılsız haberler yapılmak suretiyle şüphelilerin masumiyet karinesinin ihlal edilmesine ve kamuoyunda şüpheliler aleyhinde olumsuz yönde bir algı oluşturulmasına neden oldukları,

KİŞİSEL BİLGİLERİ CEMAATE SIZDIRDILAR

bb) 13.04.2009 tarihinde ÇYDD Genel Merkezi ve 40 şubesi, Dernek Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan SAYLAN, genel merkez yönetim kurulu üyeleri ve şube başkanlarının evlerinde arama yaptırmak suretiyle anılan Derneğin Türk toplumu nezdindeki itibarının zedelenmesine, öğrenci burslarının zamanında ödenememesine, dernekten burs alan öğrencilere ait şahsi dosyalarının cemaatler ve bazı medya kuruluşlarına servis edilmesine neden oldukları,

cc) Soruşturma sırasında derneğin kamu yararına çalışan dernek statüsünden çıkarılması için yazılar yazdıkları, dernek yöneticileri hakkında Dernekler Kanunu’na aykırılıktan soruşturmalar başlatılmasına neden oldukları,

d) Hukuka aykırı şekilde sahte ihbar mektupları ve dijital verilere müdahale ederek sahte deliller üretmek suretiyle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine, Çağdaş Eğitim Vakfı ile yönetici ve üyelerine kumpas kurdukları, hukuka aykırı şekilde soruşturma yürüttükleri, müştekilerin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda elkonulan ve isnat edilen suçlamalarla ilgisi bulunmayan telefon konuşmaları, cep telefonu rehberi ve diğer özel evrakları deliller arasına eklemek suretiyle müştekilerin özel hayatının gizliliğini ihlal ettikleri,

ODATV OPERASYONUNDA ROL ALAN FETÖ’CÜ POLİSLER

e-aa) İstanbul Kapatılan 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/557 teknik takip sırasına kayden verilen 13.04.2009 tarihli karar üzerine 13.04.2009 tarihinde ÇYDD Kadıköy Şubesi ek binasına (depo) ait adreste yapılan aramada elkonulan ‘Maxtor’ marka hard disk üzerindeki incelemeleri İstanbul Bilişim Şube Müdürlüğünde görevli personele yaptırmaları gerekirken Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığında görevli olup daha önce “Odatv”, “Balyoz” ve “Ergenekon” soruşturmalarında da teknik incelemeler yapan ve hazırladıkları raporların kasten eksik ve yanlış olarak kaleme alındığına dair bilimsel mütalaalar bulunan Bekir PEKER ve İsa AKYÜZ isimli polis memurlarına yaptırdıkları,

DİJİTAL VERİLERLE OYNADILAR

bb) İstanbul Kapatılan 14. Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK’nın 250. Maddesi İle Görevli) 2009/557 teknik takip sırasına kayden verilen 13.04.2009 tarihli karar üzerine 13.04.2009 tarihinde ÇYDD Kadıköy Şubesi ek binasına (Depo) ait adreste yapılan aramada elkonulan ‘Maxtor’ marka hard disk içerisindeki dijital delilleri manipüle ettikleri yönünde kanaat oluşmasına neden oldukları,

cc) ÇYDD Kadıköy Şubesi ek bina (Depo)’sına ait adreste 13.04.2009 tarihinde bulunan ‘Maxtor’ marka hard disk henüz bilirkişilere inceleme için teslim edilmeden, basında hard disk içerisinde yer aldığı iddia edilen bazı belgelere ilişkin haber yapılmasından anlaşıldığı üzere dijital delillere ekleme yapıldığı sabit olmasına rağmen bu hususu dikkate almadıkları,

ASILSIZ PORNO SUÇLAMASI

f) Şüphelilere ait dijital verilere, emniyet teşkilatı içerisinde bulunan çete tarafından yüklenen yetişkin, çocuk ve hayvan pornolarını delil göstererek dernek yöneticileri hakkında haksız şekilde soruşturma başlatmak ve kamu davaları açmak suretiyle kişilerin itibarlarının zedelenmesine neden oldukları,

g) Talep yazılarının, şüphelilere sorulacak soruların ve verilen kararların birbirine benzer olması nedeniyle, müşteki vekilinde anılan işlemlerin tek merkezden hazırlanılarak gönderildiği yönünde kanaat oluşmasına neden oldukları,

ERGENEKON DAVASI

h) Hukuka aykırı işlemlerle ÇYDD ve yöneticilerini “Ergenekon Davası” ile ilişkilendirmeye çalıştıkları,

ı) 25.11.2010 tarihli, 2010/901 esas ve 2010/633 iddia sayılı iddianamede;

aa) İstanbul Kapatılan 13. Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK’nın 250. Maddesi İle Görevli) 2009/726 teknik takip sırasına kayden verilen 12.04.2009 tarihli karar üzerine 13.04.2009 tarihinde müştekiye ait adreste yapılan aramada ilgili kolluk personeli tarafından müşteki ile aynı evde birlikte yaşayan Bedir SEFEROĞLU’na ait özel belgelere haksız şekilde el konulduğu, bunun üzerine Bedir SEFEROĞLU’nun 15.04.2009 ve 20.04.2009 tarihlerinde ibraz ettiği dilekçelerinde el konulan belgelerin kendisine ait olduğunu ve müştekinin belgelerle bir ilgisinin bulunmadığını beyan etmesine rağmen düzenledikleri iddianamede müştekiyi küçük düşürmek maksadıyla anılan belgelere yer verdikleri,

SÜS EŞYASINI EL BOMBASI YAPTILAR

bb) İstanbul Kapatılan 13. Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK’nın 250. Maddesi İle Görevli) 2009/726 teknik takip sırasına kayden verilen 12.04.2009 tarihli karar üzerine 13.04.2009 tarihinde müştekiye ait adreste yapılan aramada ilgili kolluk personeli tarafından müşteki ile aynı evde birlikte yaşayan Bedir SEFEROĞLU’na ait patlayıcı özelliğine sahip olmayıp süs eşyası olarak kullanılan el bombası kapsülü hakkında düzenlenen 04.11.2010 tarihli raporda el bombası kapsülünün patlayıcı özelliğe sahip bulunmadığı tespit edilmesine rağmen anılan eşyayı suç delilleri arasında gösterdikleri,

cc) Soruşturma sırasında telefonları dinlenen ancak hakkında iddianame düzenlenmeden vefat eden Dernek Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan SAYLAN’a ait dinleme kayıtlarını iddianame ekine koydukları,

İDDİANAMEYİ KENDİLERİ HAZIRLAMADI

çç) İddianamenin kendileri tarafından hazırlanmadığı, gerek fezlekenin gerekse iddianamenin kes yapıştır yöntemi ile tek bir merkezden hazırlandığı yönünde kanaat oluşmasına neden oldukları,

DELİL OLMADAN DAVA AÇTILAR

dd) Soruşturma kapsamında elkonulan dijital delilleri, bilişim uzmanı başka bilirkişiler olduğu halde sürekli Ergenekon soruşturmaları kapsamında görev alan Ankara Emniyet Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığında görevli Bekir PEKER, İsa AKYÜZ, Muhammet BAĞDAT, Cengiz KOÇAK, Zafer KETENCİ, Salih TUNA, Salih YILMAZOĞLU, Murat SOLAK ve Hüseyin KOÇER isimli emniyet mensuplarına incelettirdikleri, anılan ekip tarafından hazırlanan gerçeğe aykırı raporları dayanak göstererek aleyhinde hiçbir delil bulunmayan şüpheliler hakkında 25.11.2010 tarihli, 2010/901 esas ve 2010/633 iddia sayılı iddianame ile İstanbul Kapatılan 12. Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK’nın 250. Maddesi İle Görevli) 2010/356 esas sırasına kayden açılıp aynı mahkemenin 2010//34 esas sırasına kayden görülen dava ile birleştirilen kamu davasını açtıkları,

ÖĞRENCİLER HAKKINDA ASILSIZ İHBARLAR

ee) ÇYDD tarafından öğrenci belgesi ve adli sicil belgesi yeterli kabul edilerek burs verilen ve aynı zamanda Başbakanlık, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ve YURTKUR gibi resmi kurumlardan da burs alan öğrencilerin terör örgütleri ile fiili bağlantılarının olup olmadığının dernek tarafından tespit edilmesi mümkün olmamasına rağmen burs alan bazı öğrencilerin terör örgütleri ile fiili bağlantılarının olduğu yönündeki isimsiz ihbarlar üzerine kolluk birimleri tarafından gerçeğe aykırı şekilde düzenlenen tespit tutanaklarını delil olarak kabul etmek suretiyle, ÇYDD’yi başta PKK olmak üzere bölücü terör örgütleri ile bağlantılı bir dernek gibi göstermeye çalıştıkları,

HARD DİSK OYUNU

ff) Yargılama sırasında ABD’de bulunan Arsenal Consulting İnc. İsimli adli bilişim firması ile bilirkişi listesine kayıtlı bilirkişiler Tevfik Koray PEKSAYAR ve Tuncay BEŞİKÇİ tarafından yapılan incelemelerde İstanbul Kapatılan 13. Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK’nın 250. Maddesi İle Görevli) 2009/726 teknik takip sırasına kayden verilen 12.04.2009 tarihli karar üzerine 13.04.2009 tarihinde ÇYDD Kadıköy Şubesine ait adreste yapılan aramada CMK’nın 134. Maddesine aykırı şekilde imajları alınmadan elkonulan ‘Maxtor’ marka hard disk içerisinde yer alan dijital dokümanların hard diskin bağlı bulunduğu bilgisayarın işletim sistemi son kez kapatıldıktan sonra başka bir bilgisayara bağlanarak yüklendiği tespit edilmesine rağmen anılan hard diskte bulunan dijital verileri şüpheliler aleyhinde delil olarak gösterdikleri,

Bu şekilde müştekiler (şüpheliler) hakkındaki iddialar yönünden maddi gerçeğin araştırılması, lehe olan delillerin toplanması yönünde hiçbir delil araştırılması yapılmadan soyut ve genel nitelikteki ihbarların yer aldığı emniyet fezlekesine ve sahte dijital verilere dayanılarak hukuka aykırı şekilde iddianame tanzim ettikleri,

HAKİMLER HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

2) Resul ÇAKIR, Mehmet KARABABA, Sedat Sami HAŞILOĞLU, Davut BEDİR, Murat ÜRÜNDÜ’nün;

Kamuoyunda “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği”, “Çağdaş Eğitim Vakfi Davası” olarak bilinen ve müştekiler Ayşe YÜKSEL, Fatma Nur GERÇEL ve Halime Filiz MERİÇLİ’nin de şüpheliler arasında yer aldığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının (CMK’nın 250. Maddesi İle Yetkili Bölümü) 2009/827 esas sırasına kayden yürütülen soruşturma kapsamında;

a) Resul ÇAKIR, Mehmet KARABABA, Sedat Sami HAŞILOĞLU, Davut BEDİR, Murat ÜRÜNDÜ’nün;

Emniyet teşkilatı içinde bulunan çetenin hazırladığı kumpasın bir parçası olarak yaptığı telefon dinleme/uzatma taleplerinin İstanbul ilgili Cumhuriyet savcıları tarafından hiç incelemeden kendilerine gönderilmesi üzerine anılan Cumhuriyet savcılarıyla işbirliği içerisinde taleplerin kabulü yönünde karar verdikleri,

b) Resul ÇAKIR, Mehmet KARABABA’nın;

Kolluk fezlekesine veya isimsiz ihbarlara istinaden Cumhuriyet savcılarının hukuka aykırı bir şekilde arama el koyma kararı verilmesi taleplerini kabul ederek çok sayıda adreste arama, el koyma işlemlerinin yapılmasını sağladıkları,

c) Resul ÇAKIR, Mehmet KARABABA, Sedat Sami HAŞILOĞLU, Davut BEDİR, Murat ÜRÜNDÜ’nün;

Hukuka aykırı işlemlerle ÇYDD ve yöneticilerini “Ergenekon Davası” ile ilişkilendirmeye çalıştıkları,

d) Resul ÇAKIR, Mehmet KARABABA, Sedat Sami HAŞILOĞLU, Davut BEDİR, Murat ÜRÜNDÜ’nün;

Talep yazılarının, şüphelilere sorulacak soruların ve verilen kararların birbirine benzer olması nedeniyle, anılan işlemlerin tek merkezden hazırlanılarak gönderildiği yönünde kanaat oluşmasına neden oldukları,

TALEPLERİ GEREKÇESİZ REDDETİLER

3) Mehmet KARABABA’nın;

Kamuoyunda “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Çağdaş Eğitim Vakfi Davası” olarak bilinen ve müştekiler Ayşe YÜKSEL, Fatma Nur GERÇEL ve Halime Filiz MERİÇLİ’nin de sanıkları arasında yer aldığı İstanbul Kapatılan 12. Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK’nın 250. Maddesi ile Görevli) 2010/356 esas sırasına kayden açılıp aynı mahkemenin 2010/34 esas sırasına kayden görülen dava ile birleştirilen kamu davasında;

a) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının (CMK’nın 250. Maddesi İle Görevli) 2009/827 soruşturma sırasına kayden düzenlenen 25.11.2010 tarihli, 2010/901 esas ve 2010/633 iddia sayılı iddianamede gösterilen delillerin sahte olduğu bariz şekilde belli olmasına rağmen, sanıklar ve müdafilerinin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması yönündeki taleplerini gerekçesiz olarak reddettikleri, hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen sahte delillere itibar ettikleri, sahtelik iddiasını incelemeden ve değerlendirmeden sahte delillerle yargılamaya devam ettikleri, bu şekilde sistematik şekilde hukuka aykırı usulsüz iş ve işlemler yaptıkları,

b) ÇYDD Kadıköy Şubesi ek binasına (Depo) ait adreste 13.04.2009 tarihinde bulunan ‘Maxtor’ marka hard disk henüz bilirkişilere inceleme için teslim edilmeden, basında hard disk içerisinde yer aldığı iddia edilen bazı belgelere ilişkin haber yapılmasından anlaşıldığı üzere dijital delillere ekleme yapıldığı sabit olmasına rağmen bu hususu dikkate almadıkları,

c) Soruşturma sırasında telefonları dinlenen ancak hakkında iddianame düzenlenmeden vefat eden Dernek Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan SAYLAN’a ait olup iddianame ekine konulan dinleme kayıtlarının dava dosyasından çıkarılmasına ilişkin taleplerin haksız şekilde reddine karar verdikleri…

SONER YALÇIN’IN TARİHİ KONUŞMASI

Odatv imtiyaz sahibi Soner Yalçın, 2011 yılında FETÖ kumpasıyla 682 gün tutuklu kaldı. 

Odatv imtiyaz sahibi Soner Yalçın ve Odatv yöneticileri 14 Şubat 2011’de FETÖ’nün savcı ve hakimleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

Soner Yalçın, 27 Aralık 2012’de tahliye edildi. Soner Yalçın’ın tahliye edilmesinin üzerinden 10 yıl geçti. 

Yalçın’ın tahliyesinden sonra yaptığı konuşma sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasında…

Soner Yalçın “Biz zindanda kalmayı Namık Kemal’den öğrendik. Biz yenilgiyi öğrenmeyeceğiz ve inadına yazacağız” ifadelerini kullanmıştı.

FETÖ’cülerin kumpası olan Odatv davası, 2011 yılında başladı. 13 sanıklı dava 6 yıl sürdü. Kumpas 12 Nisan 2017 yılında beraat kararıyla son buldu.

Soner Yalçın’ın tarihi konuşması FETÖ kumpaslarına yanıt olmuştu.  

Odatv.com